загинал

загинал
гл. - изгубен, пропаднал, умиращ, отслабнал, обречен на смърт

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Список памятников русским в Болгарии — В Болгарии есть свыше 400 памятников русским.[1] Многие улицы, города и сёла названы в честь русских общественных деятелей и полководцев, погибших в Русско турецкую войну 1877 1878, когда Болгария снова приобрела свою свободу, после пятивекового… …   Википедия

  • Амфијарај — мит во старогрчката митологија пророк, врач и крап на Арг, еден од аргонаутите, безволно учествувал во походот на. Седумтемина против Теба зашто како пророк знаел дека сите водачи на походот ке изгинат, но тој како миленик на боговите сепак не… …   Macedonian dictionary

  • Андромаха — (грч Andromache) мит во старогрчката митологија жена на најголемиот тројански јунак Хектор, главна хероина во многу поетски дела, тип на благородна, но несрекна жена и мајка (мајка на Астијанакс), по смртта на Хектор и падот на Троја станала… …   Macedonian dictionary

  • Егеј — (грч. Aigeos) мит. во старогрчката митологија: атински крал, татко на Тезеј, кога Тезеј, откако го убил Минотаур на Крит, враќајќи се дома, заборавил да ги замени црните платна на бродот со бели, што, според претходниот договор, би било знак дека …   Macedonian dictionary

  • Леонида — (грч. Leonidas) спартански крал од 5. век пр. н. е. загинал поради предавството на Ефијалт со 300 свои другари бранејќи ја Термопилската клисура од персиската војска што ја водел Ксеркс пример на јунак и пожртвуван борец за татковината …   Macedonian dictionary

  • Мемнон — мит. во старогрчката митологија: син на божицата Бос (Зора) и на Титон, крал на Етипија иако имал оружје што го исковал лично Хефест, загинал во Тројанската војна од раката на Ахил легендата го поврзана со египетскиот фараон Аменотеп III од 2.… …   Macedonian dictionary

  • Полиник — (грч. Polyneikes) мит. во старогрчката митологија: син на Едип и Јокаста, брат на Етеокле, Антигона и Йемена ги предводел седумтемина против Теба и загинал во двобој со својот брат …   Macedonian dictionary

  • Протезилај — (грч. Protesilaos) мит. во старогрчката митологија: син на Ификле од Филака во Тесалија при истоварувањето на елинската војска кај Троја прв излегол на копното и загинал од Тројанците (според некои од рацете на Енеја, а според други од рацете на… …   Macedonian dictionary

  • Сарпедон — (грч.) мит. во старогрчката митологија: син на Зевс и Лаодамија водач на Ликијците во Тројанската војна, сојузник на Тројанците загинал во борба со Патрокле …   Macedonian dictionary

  • Спартак — (лат. Spartacus) водач на големото востание на робовите и гладијаторите во стар Рим (73 71 година пр. н. е.) по потекло Тракиец победил повеќе римски војски загинал во борба …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”